Projekty

V rámci projektu “Inštalácia fotovoltaického zariadenia Ján Kubík KUBIK INTERIÉR” sme vybudovali Fotovolticku elektráreň s inštalovaným výkonom 0,044MW, ktorá zvýši energetickú sebestatčnosť nášho podniku a zníži uhlíkovú stopu naších výrobkov.

Investícia do Vašej budúcnosti

Operačný program kvalita životného prostredia

Inštalácia fotovoltaického zariadenia Ján Kubík KUBIK INTERIÉR.

V rámci projektu “Inštalácia fotovoltaického zariadenia Ján Kubík KUBIK INTERIÉR” sme vybudovali Fotovolticku elektráreň s inštalovaným výkonom 0,044MW, ktorá zvýši energetickú sebestatčnosť nášho podniku a zníži uhlíkovú stopu naších výrobkov.

Cieľom projektu je podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom vybudovania zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny - fotovoltika.

Výzva: OPKZP-PO4-SC411-2023-82

naša kancelária

Navštívte nás

Radi vás privítame aj osobne v našej kancelárii.